Laboratorij: 01 20 45 515 info@poliklinika-analizalab.hr

Medicina rada: 01 20 27 180 info@medicinarada-analizalab.hr

Facebook Instagram

KKS (kompletna krvna slika)
Opis
KKS (kompletna krvna slika) uključuje:

- brojčanu vrijednost eritrocita, leukocita i trombocita,
- hemoglobin,
- hematokrit,
- eritrocitne konstante (MCV, MCH, MCHC, RDW), trombocitne konstante (MPV, PDW) te
- diferencijalnu krvnu sliku (vrste leukocita: neutrofili, eozinofili, bazofili, monociti, limfociti)

KKS se radi kako bi se procjenili opće zdravstveno stanje i otkrili razni poremećaji (npr. anemija, infekcija, virusna oboljenja).

Čekanje nalaza
Nalaz je gotov isti dan.
Povratak


Copyright © 2015 Poliklinika Analiza Lab | Sva prava pridržana
Produced by: Inovacije d.o.o.