ARHIVA


21. rujna 2020. DDIJABETESPretrage
Dijabetes (diabetes melitus) ili šećerna bolest

je kronična bolest u kojoj su razina glukoze (šećera) u krvi povišene. Glavnim uzročnikom nastanka dijabetesa smatraju se promjene u načinu života-unos nezdrave prehrane, te smanjena tjelesna aktivnost. Dijabetes je jedan od vodećih uzroka smrti u svijetu. Najugroženije su osobe starije od 40 godina, a više od 50% oboljelih je mlađe od 60 godina.
Većina hrane koju jedemo pretvara se u glukozu koju naš organizam koristi kao energiju. Gušterača (pankreas) proizvodi inzulin, hormon koji regulira razinu glukoze u krvi, tako što omogućava ulazak glukoze u stanice, gdje se pretvara u energiju za tijelo. Višak glukoze se pohranjuje pomoću inzulina u mišiće i jetru.
Ako inzulina nema ili ga je nedovoljno, glukoza ne može ući u stanice, ostaje u krvi, te dolazi do povišene razine glukoze u krvi i razvoja bolesti, koja dovodi do niza oštećenja i zdravstvenih problema.

Postoje 3 tipa dijabetesa:

dijabetes tipa 1, dijabetes tipa 2 i gestacijski dijabetes koji nastaje u trudnoći.

Dijabetes tipa 1

nije moguće spriječiti. Nastaje zbog poremećaja imunološkog (obrambenog) sustava koji stvara antitijela. Ona uništavaju vlastite stanice gušterače koje proizvode inzulin. Iako se može pojaviti bilo kada, obično se razvija već u ranijoj životnoj dobi.

Dijabetes tipa 2

najčešći je oblik šećerne bolesti, koji se obično javlja kod osoba starijih od 40 godina, a postoji i genetska predispozicija za njegov razvoj. Osobama koje u obiteljima imaju slučajeve oboljele od dijabetesa preporučuje se redovno praćenje razine glukoze u krvi.

Gestacijski dijabetes

je tip dijabetesa koji se prvi puta javlja tijekom trudnoće. On povećava rizik od opasnosti po zdravlje i majke i djeteta, te je potreban pojačan nadzor trudnice, a i kasnije je potrebna redovna kontrola razine glukoze u krvi.

Simptomi dijabetesa su:

-pojačana žeđ i glad
-učestalo mokrenje
-neobjašnjiv gubitak tjelesne težine
-umor i iscrpljenost
-izneneadne smetnje vida
-suha koža
-rane koje sporo zacjeljuju

Veliki naglasak je na pravovremenom postavljanju dijagnoze i tretiranju dijabetesa, jer se svi simptomi s vremenom pogoršavaju i mogu dovesti do znatno većih problema poput:
-oštećenja vida
-oštećenja bubrega
-oštećenja živaca
-većih infekcija ili gangrena nogu
-srčanog i moždanog udara

Boljom regulacijom dijabetesa, pojava komplikacija se znatno smanjuje.

Laboratorijske pretrage se koriste za dijagnosticiranje i praćenje tijeka šećerne bolesti. Osnovna pretraga koju treba napraviti je utvrđivanje razine glukoze u krvi natašte. Dodatno se može utvditi razina inzulina u krvi, iako snižena vrijednost inzulina ne mora biti nužno vidljiva u ranim fazama bolesti. OGTT (oralni glukoza tolerans test) je test oralne podnošljivosti glukoze i služi za otkrivanje poremećaja u metabolizmu glukoze.
Za praćenje tijeka šećerne bolesti i uspješnosti liječenja radi se određivanje hemoglobina A1c (Hba1c), koji daje podatak o stanju glukoze tijekom dužeg perioda-120 dana ). Kao pokazatelj rizika bubrežnih i vaskularnih komplikacija preporuka je odrediti mikroalbuminuriju (albumin u urinu).

Liječenje se provodi lijekovima, dijetetskom prehranom, redovitom tjelesnom aktivnošću, održavanjem tjelesne težine u poželjnim vrijednostima, prestanak pušenja, te redovitim kontrolama u svrhu ranog otkrivanja mogućih komplikacija.10. rujna 2020. AbecedaPretrageS
Opis

Ovim serološkim testiranjem utvrđuje se serumska prisutnost, odnosno odsutnost IgM i IgG SARS-CoV-2 antitijela. Tako se omogućuje procijena da li je osoba bila u kontaktu s virusom i radi li se o trenutnom ili ranijem kontaktu.
Testiranje ima dijagnostičku važnost za ranu detekciju bolesti, za praćenje dinamike bolesti, za epidemiološka istraživanja novog virusa i praćenje bolesti, kao i važnost za mnoge poslodavce kako bi saznali da li im je radna populacija prokužena.

Moguće vrijednosti nalaza i njihovo značenje:

Čekanje nalaza:

Nalaz je gotov isti dan8. rujna 2020. AbecedaIPretrage
Opis

Inzulin je peptidni hormon kojeg u krvotok izlučuju β-stanice gušterače. Inzulin se izlučuje u ciklusima. Tijekom prve faze (do 10 min), iz sekrecijskih stanica se izlučuje kao odgovor na unos glukoze, a zatim tijekom par min do nekoliko sati traje faza izlučivanja novonastalog inzulina.
U prvoj fazi inzulin djeluje na stanice, povećavajući propusnost za glukozu, dok tijekom druge faze stimulira sintezu proteina i rast stanica.
Inzulin se u serumu uglavnom određuje kod bolesnika sa simptomima hipoglikemije.
Određuje se i kako bi se ustanovilo postoji li rizik za inzulinsku rezistenciju. Tada se najčešće mjeri s glukozom natašte, te nakon 2-satnog oGGT-a.

Referentne vrijednosti:

Referentni interval:
Muškarci, žene: 17.8 – 173.0 pmol/L
Referentne vrijednosti odnose se na inzulin mjeren na tašte.
Povišen nalaz:
Autonomno, neregulirano izlučivanje inzulina, koje za posljedicu ima hipoglikemiju. Ovo nastaje kao rezultat inhibicije glukoneogeneze (uslijed ozbiljnih oštećenja jetre ili bubrega, adenoma Langerhansovih otočića ili karcinoma )
Sniženo:
Preniske koncentracije inzulina dovode do nastanka dijabetes mellitusa. Uzrok tome može biti oštećenje β-stanica ( tip-I dijabetes), smanjena aktivnost inzulina ili smanjena sinteza u gušterači (tip II), zatim cirkulirajuća protutijela na inzulin, zakašnjelo izlučivanje inzulina ili nedostak inzulinskih receptora.

Čekanje nalaza:

Nalaz je gotov isti dan12. lipnja 2020. AbecedaNPretrage
Opis

NT-proBNP (N-terminalni proBrain Natriuremic Peptide) je parametar koji, uz kliničku kardiološku obradu, služi za postavljanje dijagnoze srčanog zatajenja, ali i praćenja uspjeha liječenja.
NT-proBNP može pomoći u otkrivanju pacijenata kod kojih je poptrebna daljnja kardiološka obrada, te u dijagnozi zatajenja srca. Kada lijevi ventrikul slabije radi (insuficijencija srca), koncentracija NT-proBNP-a raste.
Ovu pretragu trebate kada liječnik posumnja da bolujete od srčanog zatajenja, odnosno kada osjećate smetnje kao što su kratki dah, umor, problemi s disanjem, edemi nogu ili ako se već liječite zbog problema sa srcem.
Rana dijagnoza i poboljšana skrb takvih pacijenata može utjecati na stopu preživljenja, kao i na kvalitetu života.

Referentne vrijednosti:

Referentni interval:
do 75 godina < 125 ng/L preko 75 godina < 450 ng/L

Čekanje nalaza:

Za pretragu nije potrebna posebna priprema.
Nalaz je gotov isti dan.19. ožujka 2020. AbecedaHPretrage
Opis

Test za brzo otkrivanje antitijela na Helicobacter Pylori u krvi. Helicobacter Pylori je bakterija koja živi na stijenci želuca ili dvanaesnika. Povezana je s etiologijom gastrointestinalnih bolesti, uključujući čir želuca i dvanaesnika (peptički ulkus), aktivni i kronični gastritis.
Osobe inficirane bakterijom H. Pylori stvaraju antitijela koja su u direktnoj vezi s histološki potvrđenom infekcijom.

Referentne vrijednosti:

Muškarci i žene: negativno

Čekanje nalaza:

Nalaz je gotov isti dan.19. ožujka 2020. AbecedaPPretrage
Opis

Protein S je glikoprotein ovisan o vitaminu K, a stvara se u jetri i endotelnim stanicama.
Protein S je dio prirodnog antikoagulacijkog sustava i djeluje kao kofaktor aktiviranog proteina C. Prirođeni nedostatak proteina S je autosomno dominantno nasljedni poremećaj, a rizik od tromboze je veći i 10 puta.

Sniženi nalaz:

Stečeni nedostatak proteina S javlja se uz nedostatak vitamina K, uz bolesti jetre, DIK, u trudnoći, uz estrogensku terapiju i u nefritičkom sindromu.19. ožujka 2020. AbecedaPPretrage
Opis

Inhibitor aktivatora plazminogena 1 (PAI-1) je jedan od faktora kontrole fibrinolize. Uloga mu je spriječiti aktivaciju plazminogena u plazmin inhibirajući njegove aktivatore, tkivni aktivator plazminogena (tPA) i urokinazu (uPA). Na aktivnost PAI-1 utječe polimorfizam 4G/5G koja se javlja u genu za PAI-1. Homozigoti 4G/4G će imati veću aktivnost PAI-1 od homozigota 5G/5G.
Osobe koji su homozigoti za mutaciju PAI – 1 4G/4G imaju 3-5 puta veći rizik za trombozu u usporedbi s onima koje imaju alele 5G/5G ili 4G/5G.

Osobe koje su homozigoti za 4G/4G imaju povećani rizik tromboembolije, fetalnog gubitka, preeeklampsije i prijevremenog porođaja. Nasljeđuje se autosomno recesivno.
Obiteljska tromboza povezana je s prirođeno povišenim vrijednostima PAI-1, ali one se javljaju i uz bolesti jetre, sepsu, u drugom i trećem tromjesečju trudnoće, uz pretilost i koronarnu srčanu bolest.
Potpuni nedostatak aktivnog oblika PAI-1 neovisno o tome je li prirođen ili stečen, povezan je s krvarenjima (menoragija, modrice, postoperativno krvarenje).

Čekanje nalaza:

Do 2 tjedna.19. ožujka 2020. AAbecedaPretrage
Opis

APC rezistencija je najučestaliji uzrok venske tromboze. U 95% slučajeva je posljedica točkaste mutacije u genu za FV (FV Leiden). Uslijed toga se smanjuje antikoagulacijska aktivnost APC-a zbog usporenog inaktiviranja FV pa se povećava prokoagulacijska aktivnost kao i rizik za nastajanje tromboze.

Sniženi nalaz:

Rezistencija na aktivirani protein C zbog mutacije u genu za FV (FV Leiden).
Stečeni uzroci APC rezistencije: lupus antikoagulans, visoka aktivnost FV i FVIII, primjena oralnih kontraceptiva. Za konačnu dijagnozu neophodna je genotipizacija.

Napomena:

Pretraga se ne izvodi u bolesnika na oralnoj antikoagulantnoj terapiji VKA (martefarin) i DOAC (dabigatran, rivaroksaban, apiksaban).

Čekanje nalaza:

Do 2 tjedna.19. ožujka 2020. AbecedaLPretrage
Opis

Prisutnost Lupus antikoagulans antifosfolipidnih autoantitijela smatra se značajan čimbenik rizika za nastanak arterijske (moždani, srčani infarkt), venske tromboze (duboka venska tromboza, plućna embolija), kod sistemskih autoimunih bolesti, antifosfolipidnog sindroma, te u žena s ponavljajućim pobačajima i intrauterinoj fetalnoj smrti.

Povišeni nalaz:

Prisutnost antifosfolipidnih antitijela u antifosfolipidnom sindromu (APLS) – primarni (idiopatski) ili sekundarni (u autoimunim bolestima: sistemski lupus eritematodes, reumatoidni artritis). Dijagnosticiranje lupus antikoagulansa važno je u eliminaciji prisutnosti antitijela na čimbenike zgrušavanja, njihov manjak te prisutunost heparina zbog čega je produženo aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme.

Napomena:

Uzorak se ne uzima bolesnicima koji su na antikoagulantnoj terapiji antagonistima vitamina K, heparinom, novim oralnim antikoagulantnim lijekovima (rivaroxaban, dabigratan).

Čekanje nalaza:

Do 2 tjedna.19. siječnja 2020. AbecedaPPretrage
Opis

Proteini se u mokraći zdrave osobe nalaze samo u tragovima jer se proteini glomerularnom filtracijom najvećim dijelom ponovno reapsorbiraju. Pozitivan nalaz proteina u mokraći znači da je prisutna količina proteina veća nego što je normalno. Pojava proteina u mokraći naziva se proteinurijom.

Povišena vrijednost:

Proteinurija je najčešće posljedica povećane propusnosti glomerula, a o stupnju oštećenja ovisi koliko će proteina prelaziti u mokraću.

Iako postoji funkcionalna proteinurija koja se pojavljuje nakon teškog fizičkog rada ili kod trudnica u kasnijim mjesecima trudnoće, proteinurija je uvijek znak poremećaja rada bubrega koje uzrokuju bolesti bubrega, srca i krvožilnog sustava te imunoproliferativne bolesti.

Snižena vrijednost:

nije klinički značajna.

Vrijeme izdavanja nalaza:

nalaz je gotov isti dan.

Priprema za pretragu

Ujutro nakon ustajanja uobičajeno se pomokriti i mokraću baciti
Kod svakog slijedećeg mokrenja tijekom dana svu količinu mokraće sakupiti u određenu čistu posudu.
Narednog dana, ujutro nakon ustajanja, pomokriti se i tu mokraću dodati prethodno sakupljenoj količini.
uzorak mokraće treba skupljati u čistu posudu/posude sa širokim grlom koja je po mogućnosti za jednokratnu upotrebu
ako se uzorak prenosi do mjesta obrade, posuda mora biti zatvorena
pregled uzorka mokraće treba učiniti unutar 2 sata (najkasnije 4 sata) po uzimanju uzorka1,2
cjelokupnu količinu sakupljene mokraće dostaviti u laboratorij isto jutro po završetku sakupljanja.


Copyright by Analiza Lab 2020. Sva prava pridržana.