fbpx


ARHIVA


Opis

Mikroalbuminurija je termin koji označava izlučivanje malih, ali patoloških količina albumina u urinu. Albumini se inače normalno ne nalaze u urinu jer ne mogu proći kroz glomerule bubrega. Ako ih se može dokazati u urinu znači da su bubrezi postali propusni i to može ukazivati na neku disfunkciju tog organa.

Ova pretraga bitna je kod pacijenata sa dijagnosticiranim dijabetesom melitusom jer ukazuje na moguće bubrežne i kardiovaskularne komplikacije dijabetesa.

Referentne vrijednosti

Muškarci i žene: < 30 mg/mg kreatinina

Povišeni nalaz

– manifestna dijabetička nefropatija

Čekanje nalaza

Nalaz je gotov isti dan.

Napomena

Donijeti sakupljen 24-satni urin ili u laboratoriju dati 2.jutarnji urin.Opis

Magnezij je esencijalni element koji sudjeluje u brojnim biokemijskim funkcijama.

Određivanje koncentracije magnezija u krvi poželjno je kod prisutnosti raznih neuromuskulatornih, gastrointestinalnih i kardiovaskularnih tegoba (tremor, mišićni grčevi, bolovi u trbuhu, dijarea, tahikardije, aritmije,…).

Referentne vrijednosti

Muškarci i žene: 0,65 – 1,05 mmol/L

Povišeni nalaz

– bubrežna insuficijencija
– pojačana upotreba želučanih antacida

Sniženi nalaz

– dugotrajna dijarea
– terapija dijureticima
– malapsorpcija

Čekanje nalaza

Nalaz je gotov isti dan.


Copyright by Analiza Lab 2018. Sva prava pridržana.