fbpx

PCR test i brzi antigenski test dostupni od sada u Poliklinici Analiza Lab

2. veljače 2021.
pcr_blog-1.jpg

Od 2.2.2021. Poliklinika Analiza Lab u rutinskom radu počela je uz serološki test raditi i brzi antigen test na COVID 19 i PCR test čija dostupnost će svima olakšati obvezu testiranja za putovanja, operativne zahvate i sl.

Od početka COVID-19 pandemije razvijena su i koriste se tri osnovna tipa laboratorijskih testova.

  1. SARS-CoV-2 RT-PCR test, je test koji detektira prisutnost ili odsutnost CoV-2 genoma, najčešće u uzorcima obriska nazofarinksa. Pozitivan nalaz označava prisutnost virusnog genoma.

Kada je potrebno napraviti PCR test:

  1. Radi pojave simptoma (suhi kašalj, povišena tjelesna temperatura, gubitak osjeta okusa/mirisa, slabost u mišićima…)
  2. Prilikom putovanja u inozemstvo
  3. Prije operativnog zahvata
  4. Ukoliko ste bili u kontaktu sa zaraženom osobom koja je pozitivna na COVID-19
  5. Prema preporuci liječnika
  6. U slučaju postojanja simptoma bolesti, a negativnog nalaza na brzom antigenskom testu

Plaćanje se može izvršiti kod nas na našoj blagajni , a iz daljine on line.

Potrebno se obavezno naručiti na RT-PCR testiranje.

Naručujete se online mailom na info@poliklinika-analizalab.hr ili telefonski na 01/20 45 515 ili 01/20 45 525.  Priprema prije dolaska na testiranje nije potrebna. Identitet potvrđujete osobnom iskaznicom.

Plaćanje je moguće  izvršiti i avansno, te dokaz o uplati dostaviti mailom na info@poliklinika-analizalab.hr.
Bez obzira na izvršenu uplatu, potrebno je potvrditi točan termin dolaska putem e-maila.

Podaci za avansnu uplatu:

Uplatu treba  izvršiti u cijelosti jednokratno na IBAN: HR6023600001102221639.
U opisu plaćanja kod poziva na broj staviti 00 i upisati OIB osobe koja će se testirati, a u opisu treba navesti: RT-PCR testiranje za ”ime/prezime pacijenta” .
Obrazac preuzmite ovdje: OBRAZAC ZA PCR TESTIRANJE

 Cijena testa: 750 kuna

  1. BRZI ANTIGNSKI TEST, je kromatografski imunološki testovi za kvalitativno otkrivanje specifičnih antigena SARS-CoV-2 prisutnih u nazofarinksu.

Ovaj test će dati odgovor na pitanje o postojanju virusnog proteina, antigena (pozitivan test) u uzetom uzorku brisa, ili nepostojanju (negativan test). 

U  slučaju postojanja simptoma bolesti i negativnog  nalaza  na antigen testu ne isključuje se infekcija virusom COVID-19 te se mora učiniti dodatna provjera RT-PCR-om.

Za brzi antigenski test se nije potrebno naručiti. Nalaz je gotov za 1 sat.

Cijena testa: 250 kuna

  1. SEROLOŠKI TESTOVI, su testovi kojima se određuje imate li u svojoj krvi IgG i IgM antitijela na COVID-19/SARS-CoV-2.

Dostupni su kvantitativni (IgG) i kvalitativni testovi (IgG i IgM).

Određivanjem IgM i IgG antitijela u krvi test može pokazati da li ste bili u kontaktu s virusom. U slučaju da ste bili u kontaktu s virusom, najčešće se prvo razvijaju IgM, a zatim IgG antitijela.

Ovim serološkim testiranjem utvrđuje se serumska prisutnost, odnosno odsutnost jednog ili oba antitijela. Tako se omogućuje procijena da li je osoba bila u kontaktu s virusom i radi li se o trenutnom ili ranijem kontaktu , bez obzira na izraženost simptoma COVID-19 infekcije.
Testiranje ima dijagnostičku važnost za ranu detekciju bolesti, za praćenje dinamike bolesti, za epidemiološka istraživanja novog virusa, kao i važnost za mnoge poslodavce kako bi saznali da li im je radna populacija prokužena.

Uvijek se možete testirati, osim u slučaju kada imate neke od simptoma bolesti (povišena tjelesna temperatura, groznica, kašalj, kihanje….).

Ako imate neke od simptoma bolesti preporučuje se naparaviti PCR test iz obriska nazofarinksa, te kontaktirati nadležnog liječnika.

Za serološke testove nije se potrebno naručivati. Nalaz je gotov isti dan.

Copyright by Analiza Lab 2020. Sva prava pridržana.