Antitijelana tkivnu transglutaminazu (anti-tTG IgA, anti-tTG IgG)

8. siječnja 2020.
Opis

Antitijelana tkivnu transglutaminazu (tTG), klasa IgA – primani je test za ispitivanje na celijakiju. Visoko je osjetljiv i specifičan test za celijakiju u osoba starijih od dvije godine.
Uz određivanje anti-tTG IgA obično se određuje i ukupni IgA radi otkrivanja nedostatka IgA koji se javlja kod oko 2-3% osoba s celijakijom. Ukoliko postoji nedostatak IgA, rezultat testiranja anti-tTG IgA može biti negativan čak i ako se radi o celijakiji. U slučaju manjka IgA, tada se preporuča određivati anti-tTG IgG klase autoantitijela.

Referentne vrijednosti

negativan < 7 U/mL EIA granična vrijednost 7 - 10 U/mL

Povišeni nalaz

U osoba oboljelih od celijakije pojavljuju se antitijela čije vrijednosti pozitivno koreliraju s rezultatima biopsije tankog crijeva na celijakiju.
Pozitivan nalaz titra antitijela na tTG-IgA (anti-tTG IgG) može se koristiti i za praćenje stanja i kao pomoć u procjeni učinkovitosti liječenja (tijekom bezglutenske prehrane).
Pravilnim provođenjem bezglutenske prehrane postupno se smanjuje razina protutijela u krvi i potom normalizira.

Bolesnik mora biti na prehrani koja sadržava gluten najmanje 6 do 8 tjedana prije određivanja specifičnih antitijela.

Čekanje nalaza

7 – 10 dana

Copyright by Analiza Lab 2020. Sva prava pridržana.