Opis

Element u tragovima. Oznaka Cu.

Povišeno

Ciroza jetre, hemokromatoza, tumor bronha i dojke, Hodgkinova bolest, treči trimestar trudnoće, aplastične anemije, nekroze, aplastične anemije.

Sniženo

Nutritivna deficijencija bakra.

Copyright by Analiza Lab 2023. Sva prava pridržana.