CANDIDA ALBICANS

8. siječnja 2020.
Opis

Candida albicans je gljivica koja se normalno nalazi u ustima, probavnom traktu i rodnici. Do nastanka kandidijaze dolazi kod oslabljenog imuniteta ili narušene crijevne flore. Najčešće se javljaju vulvovaginalna i oralna kandidijaza. Najčešći simptomi kandidijaze: gljivične infekcije kože i noktiju poput atletskog stopala, lišajevi, gljivice na stopalima, vaginalne infekcije.

Referentne vrijednosti

Candida alb. -IgG < 25 negativan 25 - 30 granično povišen > 30 pozitivan
Candida alb. -IgM < 8.5 negativan Candida alb. -IgA < 8.5 negativan

Interpretacija nalaza

Kod testiranja na Candidu albicans najčešće se određuju dva tipa antitijela, a to su IgM i IgG antitijela. Povišena razina IgM antitijela ukazuje na nedavnu akutnu infekciju, dok povišena razina IgG antitijela ukazuje na dugotrajnu i u prošlosti prisutnu infekciju Candidom albicans. Određivanje IgA antitijela može ukazati na infekciju mukoznih membrana.

Čekanje nalaza

7 – 10 dana

Copyright by Analiza Lab 2020. Sva prava pridržana.