Klirens kreatinina

16. travnja 2022.

Opis

Test klirens kreatinina koristi se za procijenu funkcionalne sposobnosti bubrega. Pod pojmom klirensa podrazumijeva se volumen krvi koja se prolaskom kroz bubrege „očisti” od neke tvari u jedinici vremena. Za izračun klirensa se uz vađenje kreatinina iz krvi i donošenje 24h urina mjeri i volumen skupljenog urina, te se izračunava  površina tijela pacijenta (prema visini i težini).

Pretraga se preporuča za dijabetičare, osobe koje imaju visok krvni tlak ili osobe koje imaju dijagnosticirane druge bubrežne bolesti kako bi se pratilo stanje bubrega i na vrijeme uvidio nastanak kronične bubrežne bolesti.

Određivanje vrijednosti kreatinina u serumu i mokraći je važan dijagnostički podatak  jer samo određivanje koncentracije kreatinina u serumu (eGFR) nije uvijek dovoljno pouzdano. Osobe s normalnim vrijednostima kreatinina mogu imati oštećenje bubrega i smanjenu glomerularnu filtraciju. U ranom stadiju bubrežnog oštećenja relativno male promjene koncentracije kreatinina u serumu su povezane s velikim promjenama glomerularne filtracije.

Referentni interval ovisi o spolu, dobi i metodi rada. Referentni interval se prikazuje na svakom validiranom nalazu.

Snižene vrijednosti:
Dehidratacija, dob, fizički napor (teški), gladovanje, nefrektomija, trovanje olovom

Povišene vrijednosti:
Dijeta bogata proteinima, dnevni ritam, fizički napor,  pretilost, trudnoća

Copyright by Analiza Lab 2023. Sva prava pridržana.