LDH – Laktat dehidrogenaza

16. travnja 2022.

Opis

Laktat-dehidrogenaza (LDH) je enzim koji se nalazi unutar svih stanica organizma pa je zbog toga indikator manjih oštećenja tkiva.

Referentne vrijednosti

Referentni interval ovisi o spolu  i dobi.

Povišeni nalaz

– infarkt miokarda
– hemolitička anemija
– ciroza jetre

Čekanje nalaza

Nalaz je gotov isti dan.

Copyright by Analiza Lab 2023. Sva prava pridržana.