Mikroalbumini u urinu

17. kolovoza 2018.
Opis

Mikroalbuminurija je termin koji označava izlučivanje malih, ali patoloških količina albumina u urinu. Albumini se inače normalno ne nalaze u urinu jer ne mogu proći kroz glomerule bubrega. Ako ih se može dokazati u urinu znači da su bubrezi postali propusni i to može ukazivati na neku disfunkciju tog organa.

Ova pretraga bitna je kod pacijenata sa dijagnosticiranim dijabetesom melitusom jer ukazuje na moguće bubrežne i kardiovaskularne komplikacije dijabetesa.

Referentne vrijednosti

Muškarci i žene: < 30 mg/mg kreatinina

Povišeni nalaz

– manifestna dijabetička nefropatija

Čekanje nalaza

Nalaz je gotov isti dan.

Napomena

Donijeti sakupljen 24-satni urin ili u laboratoriju dati 2.jutarnji urin.

Copyright by Analiza Lab 2020. Sva prava pridržana.