SARS-CoV-2 (COVID -19) IgG/IgM ANTITIJELA

10. rujna 2020.
Opis

Ovim serološkim testiranjem utvrđuje se serumska prisutnost, odnosno odsutnost IgM i IgG SARS-CoV-2 antitijela. Tako se omogućuje procijena da li je osoba bila u kontaktu s virusom i radi li se o trenutnom ili ranijem kontaktu.
Testiranje ima dijagnostičku važnost za ranu detekciju bolesti, za praćenje dinamike bolesti, za epidemiološka istraživanja novog virusa i praćenje bolesti, kao i važnost za mnoge poslodavce kako bi saznali da li im je radna populacija prokužena.

Moguće vrijednosti nalaza i njihovo značenje:

Čekanje nalaza:

Nalaz je gotov isti dan

Copyright by Analiza Lab 2020. Sva prava pridržana.