Držać mjesta

SEROLOŠKI TESTOVI

kn 350,00

SEROLOŠKI TESTOVI, su testovi kojima se određuje imate li u svojoj krvi IgG i IgM antitijela na COVID-19/SARS-CoV-2.

Dostupni su kvantitativni (IgG) i kvalitativni testovi (IgG i IgM).

SEROLOŠKI TESTOVI, su testovi kojima se određuje imate li u svojoj krvi IgG i IgM antitijela na COVID-19/SARS-CoV-2.

Dostupni su kvantitativni (IgG) i kvalitativni testovi (IgG i IgM).

Određivanjem IgM i IgG antitijela u krvi test može pokazati da li ste bili u kontaktu s virusom. U slučaju da ste bili u kontaktu s virusom, najčešće se prvo razvijaju IgM, a zatim IgG antitijela.

Ovim serološkim testiranjem utvrđuje se serumska prisutnost, odnosno odsutnost jednog ili oba antitijela. Tako se omogućuje procijena da li je osoba bila u kontaktu s virusom i radi li se o trenutnom ili ranijem kontaktu , bez obzira na izraženost simptoma COVID-19 infekcije.
Testiranje ima dijagnostičku važnost za ranu detekciju bolesti, za praćenje dinamike bolesti, za epidemiološka istraživanja novog virusa, kao i važnost za mnoge poslodavce kako bi saznali da li im je radna populacija prokužena.

Uvijek se možete testirati, osim u slučaju kada imate neke od simptoma bolesti (povišena tjelesna temperatura, groznica, kašalj, kihanje….).

Ako imate neke od simptoma bolesti preporučuje se naparaviti PCR test iz obriska nazofarinksa, te kontaktirati nadležnog liječnika.

Za serološke testove nije se potrebno naručivati. Nalaz je gotov isti dan.

Copyright by Analiza Lab 2020. Sva prava pridržana.