ARHIVA


21. rujna 2020. DDIJABETESPretrage
Dijabetes (diabetes melitus) ili šećerna bolest

je kronična bolest u kojoj su razina glukoze (šećera) u krvi povišene. Glavnim uzročnikom nastanka dijabetesa smatraju se promjene u načinu života-unos nezdrave prehrane, te smanjena tjelesna aktivnost. Dijabetes je jedan od vodećih uzroka smrti u svijetu. Najugroženije su osobe starije od 40 godina, a više od 50% oboljelih je mlađe od 60 godina.
Većina hrane koju jedemo pretvara se u glukozu koju naš organizam koristi kao energiju. Gušterača (pankreas) proizvodi inzulin, hormon koji regulira razinu glukoze u krvi, tako što omogućava ulazak glukoze u stanice, gdje se pretvara u energiju za tijelo. Višak glukoze se pohranjuje pomoću inzulina u mišiće i jetru.
Ako inzulina nema ili ga je nedovoljno, glukoza ne može ući u stanice, ostaje u krvi, te dolazi do povišene razine glukoze u krvi i razvoja bolesti, koja dovodi do niza oštećenja i zdravstvenih problema.

Postoje 3 tipa dijabetesa:

dijabetes tipa 1, dijabetes tipa 2 i gestacijski dijabetes koji nastaje u trudnoći.

Dijabetes tipa 1

nije moguće spriječiti. Nastaje zbog poremećaja imunološkog (obrambenog) sustava koji stvara antitijela. Ona uništavaju vlastite stanice gušterače koje proizvode inzulin. Iako se može pojaviti bilo kada, obično se razvija već u ranijoj životnoj dobi.

Dijabetes tipa 2

najčešći je oblik šećerne bolesti, koji se obično javlja kod osoba starijih od 40 godina, a postoji i genetska predispozicija za njegov razvoj. Osobama koje u obiteljima imaju slučajeve oboljele od dijabetesa preporučuje se redovno praćenje razine glukoze u krvi.

Gestacijski dijabetes

je tip dijabetesa koji se prvi puta javlja tijekom trudnoće. On povećava rizik od opasnosti po zdravlje i majke i djeteta, te je potreban pojačan nadzor trudnice, a i kasnije je potrebna redovna kontrola razine glukoze u krvi.

Simptomi dijabetesa su:

-pojačana žeđ i glad
-učestalo mokrenje
-neobjašnjiv gubitak tjelesne težine
-umor i iscrpljenost
-izneneadne smetnje vida
-suha koža
-rane koje sporo zacjeljuju

Veliki naglasak je na pravovremenom postavljanju dijagnoze i tretiranju dijabetesa, jer se svi simptomi s vremenom pogoršavaju i mogu dovesti do znatno većih problema poput:
-oštećenja vida
-oštećenja bubrega
-oštećenja živaca
-većih infekcija ili gangrena nogu
-srčanog i moždanog udara

Boljom regulacijom dijabetesa, pojava komplikacija se znatno smanjuje.

Laboratorijske pretrage se koriste za dijagnosticiranje i praćenje tijeka šećerne bolesti. Osnovna pretraga koju treba napraviti je utvrđivanje razine glukoze u krvi natašte. Dodatno se može utvditi razina inzulina u krvi, iako snižena vrijednost inzulina ne mora biti nužno vidljiva u ranim fazama bolesti. OGTT (oralni glukoza tolerans test) je test oralne podnošljivosti glukoze i služi za otkrivanje poremećaja u metabolizmu glukoze.
Za praćenje tijeka šećerne bolesti i uspješnosti liječenja radi se određivanje hemoglobina A1c (Hba1c), koji daje podatak o stanju glukoze tijekom dužeg perioda-120 dana ). Kao pokazatelj rizika bubrežnih i vaskularnih komplikacija preporuka je odrediti mikroalbuminuriju (albumin u urinu).

Liječenje se provodi lijekovima, dijetetskom prehranom, redovitom tjelesnom aktivnošću, održavanjem tjelesne težine u poželjnim vrijednostima, prestanak pušenja, te redovitim kontrolama u svrhu ranog otkrivanja mogućih komplikacija.Opis

Željezo je element kojeg sadrže sve stanice u organizmu. Najveći dio (oko 65%) nalazi se u hemoglobinu (proteinu koji prenosi kisik u krvi), 4% se nalazi u mioglobinu a oko 30% se nalazi u pohranjeno u obliku feritina ili hemosiderina u jetri, slezeni i koštanoj srži. Vrlo mali dio željeza (< 0,1%) cirkulira u krvi vezano za transferin (protein koji veže željezo).
To željezo većinom zauzima samo 30% mjesta na transferinu pa on ima znatan rezervni kapacitet za vezanje željeza. Taj kapacitet se naziva nezasićeni kapacitet vezanja željeza (UIBC). TIBC je ukupni kapacitet vezanja željeza i on je jednak zbroju željeza u krvi i UIBC-a.

Referentne vrijednosti

Muškarci: 11-32 μmol/L
Žene: 8-30 μmol/L

Povišeni nalaz

– hemokromatoza
– hemolitička anemija
– anemija srpastih stanica
– hepatitis
– otrovanje s željezom

Sniženi nalaz

– nedovoljan unos željeza hranom
– anemija uzrokovana nedostatkom željeza
– gastrointestinalna krvarenja

Čekanje nalaza

Nalaz je gotov isti dan.

Napomena

Uzorak je poželjno uzeti ujutro pošto je koncentracija željeza u krvi tada najviša i opada tijekom dana. Preporuča se mjerenje željeza raditi natašte.Opis

Vitamin D3 odnosno kalciferol stvara se pod utjecajem sunčevih zraka u koži, ali se može unijeti u organizam i hranom.

U jetri i bubrezima vitamin D3 prelazi u biološki aktivan oblik (25-OH-D3 i 1,25-OH-D3).

Uloga vitamina D je da održava homeostazu i konstantne koncentracije kalcija i fosfata u krvi zajedno sa paratiroidnim hormonom (PTH).

Određivanje koncentracije vitamina D primjenjuje se u diferencijalnoj dijagnostici hipokalcijemija i hiperkalcijemija te koštanih bolesti.

Referentne vrijednosti

Muškarci i žene: > 75 nmol/L

Povišeni nalaz

– hipervitaminoza D (terapija vitaminom D)

Sniženi nalaz

– nedovoljna izloženost sunčevom svjetlu
– nedostatan unos hranom
– oštećenje jetre, bubrega
– rahitis

Čekanje nalaza

Nalaz je gotov isti ili idući dan.Opis

Vitamin B12 se nalazi u mesu, mlijeku i jajima. Zajedno s folnom kiselinom, potreban je za sazrijevanje eritrocita (crvenih krvnih stanica). Nedostatak ovog vitamina često je povezan sa prehranom (smanjeni unos, vegetarijanska hrana).

Referentne vrijednosti

Muškarci i žene: 141 – 489 pmol/L

Sniženi nalaz

– megaloblastična anemija, perniciozna anemija
– kod vegetarijanaca

Čekanje nalaza

Nalaz je gotov isti ili idući dan.

Napomena

Za ovu pretragu potrebno je biti natašte!Opis

Urea je glavni produkt dušikovih tvari u organizmu. Većina se izlučuje bubrezima pa je zbog toga dobar pokazatelj funkcije bubrega. Koncentracija u krvi ovisi o prehrani pa osobe koje konzumiraju prehranu s više proteina imaju nešto veću koncentraciju uree.

Najčešće se određuje zajedno s kreatininom u diferencijalnoj dijagnostici prerenalne (srčana dekompenzacija, gubitak tekućine, povećan katabolizam proteina), renalne (glomerulonefritis, kronični nefritis, policistični bubrezi, nefroskleroza, tubularna nekroza) i postrenalne (opstrukcija mokraćnog sustava) hiperuremije.

Referentne vrijednosti

Muškarci i žene: 2,8 – 8,3 mmol/L

Povišeni nalaz

– bolesti bubrega (akutne i kronične)

Sniženi nalaz

– kod dugotrajnih gladovanja
– teška oštećenja jetre

Čekanje nalaza

Nalaz je gotov isti dan.Opis

Urat (mokraćna kiselina) je konačni produkt hranom unesenih i u organizmu sintetiziranih purina (iz nukleinskih kiselina). Purini se hranom unose najvećim dijelom s mesom. Na koncentraciju urata utječu genetski čimbenici i životni uvjeti (npr. prehrana) i tijekom dana je njihova koncentracija nešto veća nego po noći.

Referentne vrijednosti

Muškarci: 182 – 403 μmol/L
Žene: 134 – 337 μmol/L

Povišeni nalaz

– giht
– bubrežna disfunkcija
– povećani unos purina hranom
– leukemija
– policitemija

Sniženi nalaz

– terapija alopurinolom

Čekanje nalaza

Nalaz je gotov isti dan.Opis

Nezasićeni kapacitet vezanja željeza (UIBC) je onaj dio transferina (proteina koji veže željezo u plazmi) na koji nije vezano željezo. Bitno je napomenuti da željezo zauzima samo jednu trećinu mogućih vežućih mjesta na molekuli transferina pa UIBC govori o slobodnom kapacitetu za vezanje željeza.

Određuje se zajedno s TIBC (ukupnim kapacitetom vezanja željeza).

Referentne vrijednosti

Muškarci: 25 – 54 μmol/L
Žene: 25 – 59 μmol/L

Povišeni nalaz

– anemija zbog deficita željeza
– trudnoća

Sniženi nalaz

– hemokromatoza

Čekanje nalaza

Nalaz je gotov isti dan.Opis

Pregled urina izrazito je važna pretraga u otkrivanju raznih poremećaja rada bubrega i urogenitalnog trakta.

Fizikalno-kemijski pregled uključuje sljedeće parametre: 

– izgled, boja
– pH
– relativna volumna masa
– leukociti
– nitriti
– proteini
– bilirubin
– urobilinogen
– glukoza
– ketoni
– krv

Mikroskopski pregled sedimenta 

Daje važne podatke koji se ne vide iz kemijskog pregleda. Sediment se sastoji od tzv. organiziranog dijela (eritrociti, leukociti, epitelne stanice, cilindri, mikroorganizmi) i neorganiziranog dijela (kristali, sluz,…).

Abnormalni sediment može sadržavati razne vrste cilindara, eritrocite, leukocite, bakterije, gljivice. Cilindri su odljevi sabirnih cjevčica bubrega, pa imaju oblik onog dijela tubula u kojemu su nastali i upućuju na stanje tubula. Jedino se hijalini cilindri ponekad mogu naći u normalnoj mokraći.

Čekanje nalaza

Nalaz je gotov isti dan.Opis

Ukupni kapacitet vezanja željeza (TIBC) je ukupna količina željeza koju vežu serumski proteini (osobito transferin). Željezo vezano za transferin zauzima samo jednu trećinu mogućih vežućih mjesta pa postoji znatan rezervni kapacitet za vezanje željeza.

Vrijednosti TIBC-a razlikuju se kod različitih poremećaja u metabolizmu željeza. Povećane koncentracije često se mogu naći kod stanja manjka željeza u organizmu

Referentne vrijednosti

Muškarci: 49 – 72 μmol/L
Žene: 49 – 75 μmol/L

Povišeni nalaz

– sideropenična anemija
– upotreba oralnih kontraceptiva

Sniženi nalaz

– ciroza jetre
– hemokromatoza
– kronične upalne bolesti
– zloćudne bolesti

Čekanje nalaza

Nalaz je gotov isti dan.Opis

Sedimentacija eritrocita je laboratorijski test za utvrđivanje upalne reakcije u organizmu. To je proces kod kojega se talože eritrociti (crvene krvne stanice) u uzorku krvi uzete sa antikoagulansom tokom jednog sata.

Za vrijeme upale se u oranizmu pojačano stvaraju proteini koji djeluju na eritrocite tako da uzrokuju njihovu agregaciju (nakupljanje) i na taj način povisuju vrijednost sedimentacije.

Dovoljna je čak i blaga upala da vrijednosti sedimentacije porastu i ostanu povišene nekoliko dana, čak i nakon što se simptomi povuku i terapija završi.

Jedini nedostatak ove pretrage je taj što povišena vrijednost upućuje samo na postojanje upale, ali ne pokazuje točno o kojoj se upali radi.

Referentne vrijednosti

Muškarci: 2 – 13 mm/3.6 ks
Žene (<50 god): 4 – 24 mm/3.6 ks
Žene (>50 god): 5 – 28 mm/3.6 ks

Povišeni nalaz

– upala
– fiziološki u trudnoći
– autoimune bolesti (reumatoidni artritis)
– virusne infekcije
– kronične bolesti bubregae.

Sniženi nalaz

– srpasta anemija
– bolesti jetre

Čekanje nalaza

Nalaz je gotov isti dan.


Copyright by Analiza Lab 2020. Sva prava pridržana.